Sponsored

Trong bối cảnh môi trường thay đổi liên tục và tình hình an ninh ngày càng phức tạp, việc cập nhật kiến thức và kỹ năng cho nhân viên bảo vệ là cực kì quan trọng. Hiểu được điều đó. Công ty Cổ phần dịch vụ bảo vệ Thắng Lợi Đà Nẵng luôn chú trọng trong việc đào tạo định kì cho nhân viên của mình.
https://thangloidanang.com.vn/tin-tuc/cam-nang-bao-ve-an-ninh/tong-dao-tao-kien-thuc-va-ky-nang-cho-toan-bo-nhan-vien-nha-may-xi-mang-dong-lam-hue-1252.html
#baovedanang #baovequangngai #baovequangnam #baovetaihue #baovethangloidanang
Trong bối cảnh môi trường thay đổi liên tục và tình hình an ninh ngày càng phức tạp, việc cập nhật kiến thức và kỹ năng cho nhân viên bảo vệ là cực kì quan trọng. Hiểu được điều đó. Công ty Cổ phần dịch vụ bảo vệ Thắng Lợi Đà Nẵng luôn chú trọng trong việc đào tạo định kì cho nhân viên của mình. https://thangloidanang.com.vn/tin-tuc/cam-nang-bao-ve-an-ninh/tong-dao-tao-kien-thuc-va-ky-nang-cho-toan-bo-nhan-vien-nha-may-xi-mang-dong-lam-hue-1252.html #baovedanang #baovequangngai #baovequangnam #baovetaihue #baovethangloidanang
THANGLOIDANANG.COM.VN
ДђГ o tбєЎo nhГўn viГЄn tбєЎi NhГ  MГЎy Xi MДѓng Дђб»“ng LГўm - Huбєї
Vào ngày 29/9, Thắng Lợi Đà Nẵng đã tổng đào tạo kiến thức và kỹ năng bảo vệ cho toàn bộ nhân viên ở Nhà Máy Xi Măng Đồng Lâm - Huế.
0 Comments 0 Shares
Sponsored

Sponsored


Don't forget, ads time: PentaVerge | AQU | Debwan | ICICTE | Nasseej | ESol | OUST | CorpSNet | PoemsBook | TopDeals | TheReaderView