Προωθημένο

Qitchain is one of the best applications of the world developed on Blockchain technology. In today’s world, when there is a gray line between real and fake, trust is most lacking. Blockchain is a technology that creates and guarantees trust, QTC is a distributed search engine based on IPFS to help users quickly search the IPFS network.

Πρόσφατες ενημερώσεις
και άλλες ιστορίες
Προωθημένο