Sponsored

 • Đặc điểm của các vật liệu chống thấm sàn mái bê tông
  Thực hiện ngăn thấm : đun sôi nhựa đường. Nên chế thêm dầu do để ngấm vào bề ngoài bê tông, tăng thêm hữu hiệu ngăn thấm. Quét 1 lớp nền asphalt primer ( astm 41 ) lên mặt sàn đã được dọn dẹp gọn gàng vệ sinh. Dùng con lăn để quét nhựa đường lên toàn thể bề ngoài sàn mái. Làm thực hiện vào trưa nắng để đạt hữu hiệu cao cũng là phủ bạt phía bên ngoài sàn để né mưa dột nếu chưa thể quét dầu hắc. Ngâm thử nước và thẩm định và kiểm tra công trình kiến trúc : kể từ khi hoàn thành lát ngăn thấm từ mười hai – 24 giờ, thi hành ngâm thử nước trong một ngày. Nếu đạt kêu gọi thì tổ chức thẩm định và kiểm tra và giao nộp công trình kiến trúc.

  Xem thêm: https://rollbol.com/posts/1353175
  #chống_thấm_sàn_mái_bê_tông
  #chong_tham_san_mai_be_tong
  #vật_liệu_chống_thấm_sàn_mái_bê_tông
  #vat_lieu_chong_tham_san_mai_be_tong
  #chongthambk
  Đặc điểm của các vật liệu chống thấm sàn mái bê tông Thực hiện ngăn thấm : đun sôi nhựa đường. Nên chế thêm dầu do để ngấm vào bề ngoài bê tông, tăng thêm hữu hiệu ngăn thấm. Quét 1 lớp nền asphalt primer ( astm 41 ) lên mặt sàn đã được dọn dẹp gọn gàng vệ sinh. Dùng con lăn để quét nhựa đường lên toàn thể bề ngoài sàn mái. Làm thực hiện vào trưa nắng để đạt hữu hiệu cao cũng là phủ bạt phía bên ngoài sàn để né mưa dột nếu chưa thể quét dầu hắc. Ngâm thử nước và thẩm định và kiểm tra công trình kiến trúc : kể từ khi hoàn thành lát ngăn thấm từ mười hai – 24 giờ, thi hành ngâm thử nước trong một ngày. Nếu đạt kêu gọi thì tổ chức thẩm định và kiểm tra và giao nộp công trình kiến trúc. Xem thêm: https://rollbol.com/posts/1353175 #chống_thấm_sàn_mái_bê_tông #chong_tham_san_mai_be_tong #vật_liệu_chống_thấm_sàn_mái_bê_tông #vat_lieu_chong_tham_san_mai_be_tong #chongthambk
  0 Comments 0 Shares
 • Những điều bạn cần biết về vật liệu chống thấm sàn mái bê tông
  Quét một lớp mỏng sơn lót gốc bitum lên mặt sàn mái để tăng độ bám dính cho tấm trải trước thời điểm dán. Dán màng khò nóng bằng giải pháp dùng đèn khò gas, khò vào phần dưới của màng cho đến khi thấy ngoài mặt bitum chảy mềm , cam kết năng lực bám dính tối ưu nhất thì thi hành dán màng xuống phía bên ngoài. Tiếp theo dùng con lăn miết chặt màng lên ngoài mặt. Sau cùng, cán vữa phòng thủ lên trên lớp màng bitum ngăn thấm để đảm bảo an toàn màng. Nếu màng khò bị thủng, rách thì nên dán đè tấm khác lên để ngăn cản năng lực thấm nước với biên độ chồng mí là 50mm.

  Xem thêm: https://chongthambk24h.com/top-4-vat-lieu-chong-tham-san-mai-tong-cuc-hieu-qua.html
  #chống_thấm_sàn_mái_bê_tông
  #chong_tham_san_mai_be_tong
  #vật_liệu_chống_thấm_sàn_mái_bê_tông
  #vat_lieu_chong_tham_san_mai_be_tong
  #chongthambk
  Những điều bạn cần biết về vật liệu chống thấm sàn mái bê tông Quét một lớp mỏng sơn lót gốc bitum lên mặt sàn mái để tăng độ bám dính cho tấm trải trước thời điểm dán. Dán màng khò nóng bằng giải pháp dùng đèn khò gas, khò vào phần dưới của màng cho đến khi thấy ngoài mặt bitum chảy mềm , cam kết năng lực bám dính tối ưu nhất thì thi hành dán màng xuống phía bên ngoài. Tiếp theo dùng con lăn miết chặt màng lên ngoài mặt. Sau cùng, cán vữa phòng thủ lên trên lớp màng bitum ngăn thấm để đảm bảo an toàn màng. Nếu màng khò bị thủng, rách thì nên dán đè tấm khác lên để ngăn cản năng lực thấm nước với biên độ chồng mí là 50mm. Xem thêm: https://chongthambk24h.com/top-4-vat-lieu-chong-tham-san-mai-tong-cuc-hieu-qua.html #chống_thấm_sàn_mái_bê_tông #chong_tham_san_mai_be_tong #vật_liệu_chống_thấm_sàn_mái_bê_tông #vat_lieu_chong_tham_san_mai_be_tong #chongthambk
  0 Comments 0 Shares
Sponsored

Sponsored