Sponsored

Lăng mộ đá là một trong những hình thức xây dựng ngôi mộ truyền thống của người Việt. Theo đó, người ta sử dụng đá và các vật liệu khác như đá xanh, đá hoa, đá đỏ,.. để xây dựng các công trình phục vụ cho việc an táng người thân.

Lăng mộ đá được coi là một di sản văn hóa lớn của dân tộc Việt Nam. Việc xây dựng lăng mộ đá không chỉ đơn thuần là việc “giữ hồn” cho người chết mà còn là cách để thể hiện lòng thành kính với cha ông, tổ tiên của mình.

Lăng mộ đá thường được thiết kế và xây dựng với nhiều hình thức, chủng loại khác nhau, tùy thuộc vào sở thích và khả năng tài chính của gia đình. Có những lăng mộ đá được xây dựng đơn giản, chỉ có một bia mộ và một vài tấm đá đan xen.
xem thêm: https://wiwoch.com/posts/174964
Lăng mộ đá là một trong những hình thức xây dựng ngôi mộ truyền thống của người Việt. Theo đó, người ta sử dụng đá và các vật liệu khác như đá xanh, đá hoa, đá đỏ,.. để xây dựng các công trình phục vụ cho việc an táng người thân. Lăng mộ đá được coi là một di sản văn hóa lớn của dân tộc Việt Nam. Việc xây dựng lăng mộ đá không chỉ đơn thuần là việc “giữ hồn” cho người chết mà còn là cách để thể hiện lòng thành kính với cha ông, tổ tiên của mình. Lăng mộ đá thường được thiết kế và xây dựng với nhiều hình thức, chủng loại khác nhau, tùy thuộc vào sở thích và khả năng tài chính của gia đình. Có những lăng mộ đá được xây dựng đơn giản, chỉ có một bia mộ và một vài tấm đá đan xen. xem thêm: https://wiwoch.com/posts/174964
WIWOCH.COM
Lăng mộ đá – Đá mỹ nghệ Đức... | WiWoch
WiWoch - Lăng mộ đá là một trong những di sản văn hóa đặc trưng của dân tộc Việt Nam. Những công trình lăng mộ đá được xây dựng từ hàng trăm năm trước và cho thấy sự khéo léo và tinh hoa của người Việt trong xây...
0 Comments 0 Shares
Sponsored

Sponsored

Sponsored