Sponsored

Những điều bạn cần biết về vật liệu chống thấm sàn mái bê tông
Quét một lớp mỏng sơn lót gốc bitum lên mặt sàn mái để tăng độ bám dính cho tấm trải trước thời điểm dán. Dán màng khò nóng bằng giải pháp dùng đèn khò gas, khò vào phần dưới của màng cho đến khi thấy ngoài mặt bitum chảy mềm , cam kết năng lực bám dính tối ưu nhất thì thi hành dán màng xuống phía bên ngoài. Tiếp theo dùng con lăn miết chặt màng lên ngoài mặt. Sau cùng, cán vữa phòng thủ lên trên lớp màng bitum ngăn thấm để đảm bảo an toàn màng. Nếu màng khò bị thủng, rách thì nên dán đè tấm khác lên để ngăn cản năng lực thấm nước với biên độ chồng mí là 50mm.

Xem thêm: https://chongthambk24h.com/top-4-vat-lieu-chong-tham-san-mai-tong-cuc-hieu-qua.html
#chống_thấm_sàn_mái_bê_tông
#chong_tham_san_mai_be_tong
#vật_liệu_chống_thấm_sàn_mái_bê_tông
#vat_lieu_chong_tham_san_mai_be_tong
#chongthambk
Những điều bạn cần biết về vật liệu chống thấm sàn mái bê tông Quét một lớp mỏng sơn lót gốc bitum lên mặt sàn mái để tăng độ bám dính cho tấm trải trước thời điểm dán. Dán màng khò nóng bằng giải pháp dùng đèn khò gas, khò vào phần dưới của màng cho đến khi thấy ngoài mặt bitum chảy mềm , cam kết năng lực bám dính tối ưu nhất thì thi hành dán màng xuống phía bên ngoài. Tiếp theo dùng con lăn miết chặt màng lên ngoài mặt. Sau cùng, cán vữa phòng thủ lên trên lớp màng bitum ngăn thấm để đảm bảo an toàn màng. Nếu màng khò bị thủng, rách thì nên dán đè tấm khác lên để ngăn cản năng lực thấm nước với biên độ chồng mí là 50mm. Xem thêm: https://chongthambk24h.com/top-4-vat-lieu-chong-tham-san-mai-tong-cuc-hieu-qua.html #chống_thấm_sàn_mái_bê_tông #chong_tham_san_mai_be_tong #vật_liệu_chống_thấm_sàn_mái_bê_tông #vat_lieu_chong_tham_san_mai_be_tong #chongthambk
0 Comments 0 Shares
Sponsored

Sponsored