Sponsored

đối với mạch tường , quét lớp vữa loãng maxka chuyên dùng cho mạch tường và sàn.

đối với ống xuyên sàn , dùng băng trương nở maxka để quấn quanh ống, khớp mí thận trọng quanh cổ ống. Tiếp đó, dùng bay trét hỗn hợp maxka lên diện tích quanh ống, miết thật chặt. Tô phủ 2 lớp vữa ngăn thấm lên bên ngoài, mỗi lớp dày 2mm.

Kể từ khi thực hiện mười hai giờ, cần bảo dưỡng ngoài mặt lát bằng nước.
Xem thêm: https://chongthambk24h.com/xu-ly-thi-cong-chong-tham-nuoc-ngam.html

#chongthambenuocan
#chong_tham_be_nuoc_an
#chongthambk24h
đối với mạch tường , quét lớp vữa loãng maxka chuyên dùng cho mạch tường và sàn. đối với ống xuyên sàn , dùng băng trương nở maxka để quấn quanh ống, khớp mí thận trọng quanh cổ ống. Tiếp đó, dùng bay trét hỗn hợp maxka lên diện tích quanh ống, miết thật chặt. Tô phủ 2 lớp vữa ngăn thấm lên bên ngoài, mỗi lớp dày 2mm. Kể từ khi thực hiện mười hai giờ, cần bảo dưỡng ngoài mặt lát bằng nước. Xem thêm: https://chongthambk24h.com/xu-ly-thi-cong-chong-tham-nuoc-ngam.html #chongthambenuocan #chong_tham_be_nuoc_an #chongthambk24h
0 Comments 0 Shares
Sponsored

Sponsored