Sponsored

Nếu sản phẩm vừa mới mua về và lắp đặt hoặc bạn tự lắp đặt nhưng phát động mà bếp không nóng, mặc dù bạn đã cắm điện, trên bảng điều khiển mang hiển thị sáng những nút bấm nhưng vùng nấu không nóng.

Cách khắc phục:

- Nguyên nhân với thể do thứ của bạn nối dây ko đúng cách. Bạn buộc phải tắt bếp, rút điện và kiểm tra lại các dây nối hoặc gọi thợ lắp đặt tới để kiểm tra lại.
xem thêm: https://www.facebook.com/dichvubep/posts/152271067445344
#suabephongngoaikhongnong
#sua_bep_hong_ngoai_khong_nong
#dichvubep
Nếu sản phẩm vừa mới mua về và lắp đặt hoặc bạn tự lắp đặt nhưng phát động mà bếp không nóng, mặc dù bạn đã cắm điện, trên bảng điều khiển mang hiển thị sáng những nút bấm nhưng vùng nấu không nóng. Cách khắc phục: - Nguyên nhân với thể do thứ của bạn nối dây ko đúng cách. Bạn buộc phải tắt bếp, rút điện và kiểm tra lại các dây nối hoặc gọi thợ lắp đặt tới để kiểm tra lại. xem thêm: https://www.facebook.com/dichvubep/posts/152271067445344 #suabephongngoaikhongnong #sua_bep_hong_ngoai_khong_nong #dichvubep
0 Comments 0 Shares
Sponsored

Sponsored

Sponsored