Sponsored

Giá cước của taxi Grab - Be - Gojek
Trước khi 3 ứng dụng Grab/Be/Gojek ra đời thì cuộc sống người dần ngày càng tốt hơn, và nhu cầu đi xe taxi đã hạn chế hơn rất nhiều vì sự bất cập mỗi lần muốn gọi taxi phải ra lề đường đón xe và một phần là khi đó công nghệ chưa được nhiều người sử dụng. Cho đến khi Gra/ Be/ Gojek ra đời thì đây là...
0 Comments 0 Shares
Sponsored

Sponsored