Sponsored

Bảng giá các mẫu cần cẩu UNIC A375
Cơ cấu ổn định của cẩu unic
Van giảm áp suất mạch dầu thủy lực
Van đối trọng xy-lanh nâng hạ cần trục và thu vào giãn ra cần cẩu
Van điều tra lái bằng dẫn hướng cho xy-lanh chân chống thẳng đứng
Chỉ báo góc cần trục có chỉ báo tải
Then cài ổn định cho móc cẩu
Hãm tời bằng cơ tự động
Xem thêm:
#Xe_tải_cẩu_88, #Xe_cẩu_tự_hành_cũ, #cần_cẩu_unic, #cẩu_unic, #cẩu_unic_a375, #cần_cẩu_unic_a375
Bảng giá các mẫu cần cẩu UNIC A375 Cơ cấu ổn định của cẩu unic Van giảm áp suất mạch dầu thủy lực Van đối trọng xy-lanh nâng hạ cần trục và thu vào giãn ra cần cẩu Van điều tra lái bằng dẫn hướng cho xy-lanh chân chống thẳng đứng Chỉ báo góc cần trục có chỉ báo tải Then cài ổn định cho móc cẩu Hãm tời bằng cơ tự động Xem thêm: #Xe_tải_cẩu_88, #Xe_cẩu_tự_hành_cũ, #cần_cẩu_unic, #cẩu_unic, #cẩu_unic_a375, #cần_cẩu_unic_a375
Cần cẩu UNIC A375, hàng lướt chất lượng tốt
Sức nâng max 3,03 tấn, loại tiêu chuẩn, chân chống vuông, dầm chân chống so le nhau, vận hành ra-vào bằng tay, lên-xuống bằng thủy lực
0 Comments 0 Shares
Sponsored

Sponsored

Sponsored