Sponsored

Cần cẩu UNIC A343 đã qua sử dụng sẵn hàng tại Xetaicau88
Lúc khách có đòi hỏi nâng cấp chức năng xe hiện tải qua xe 4 bánh tải lắp cẩu nhằm đáp ứng yêu cầu công tác như : cẩu thiết bị trang thiết bị, nâng hạ đồ nặng, cài đặt nhà máy ....
Cẩu unic cũ được đông khách dùng và giúp mọi người đem đến kết quả kinh tế, bỏ ra lúc đầu lượng tiền ít mà lại đem đến kết quả kinh tế cao.
Xem thêm:
#Xe_tải_cẩu_88, #Xe_cẩu_tự_hành_cũ, #cần_cẩu_unic, #cẩu_unic, #cẩu_unic_a343, #cần_cẩu_unic_a343
Cần cẩu UNIC A343 đã qua sử dụng sẵn hàng tại Xetaicau88 Lúc khách có đòi hỏi nâng cấp chức năng xe hiện tải qua xe 4 bánh tải lắp cẩu nhằm đáp ứng yêu cầu công tác như : cẩu thiết bị trang thiết bị, nâng hạ đồ nặng, cài đặt nhà máy .... Cẩu unic cũ được đông khách dùng và giúp mọi người đem đến kết quả kinh tế, bỏ ra lúc đầu lượng tiền ít mà lại đem đến kết quả kinh tế cao. Xem thêm: #Xe_tải_cẩu_88, #Xe_cẩu_tự_hành_cũ, #cần_cẩu_unic, #cẩu_unic, #cẩu_unic_a343, #cần_cẩu_unic_a343
XETAICAU88.COM
Cần cẩu UNIC A343 đã qua sử dụng
Sức nâng max 3,03 tấn, loại tiêu chuẩn, chân chống tròn, dầm chân chống so le nhau, vận hành ra-vào bằng tay, lên-xuống bằng thủy lực
0 Comments 0 Shares
Sponsored

Sponsored

Sponsored