Nếu những giải pháp trên không thành công, bạn có thể thực hiện cài đặt lại phần mềm trên điện thoại Oppo A83 để mở khóa thiết bị. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng phương pháp này sẽ xóa toàn bộ dữ liệu trên điện thoại và khôi phục thiết bị về trạng thái ban đầu. Để cài đặt lại phần mềm, bạn cần vào chế độ Recovery bằng cách tắt điện thoại, giữ nút nguồn và nút giảm âm lượng đồng thời. Tiếp theo, chọn “Wipe data and cache” và “Wipe all data”. Khi quá trình hoàn tất, chọn “Reboot system now” để khởi động lại điện thoại.
Xem thêm: https://chuyentinhoc.com/cach-mo-khoa-dien-thoai-oppo-a83/