Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể thử các giải pháp như khởi động lại điện thoại, kiểm tra và cập nhật phần mềm của thiết bị, hoặc thử khôi phục cài đặt gốc. Nếu những giải pháp này không thành công, bạn có thể cần đến sự trợ giúp từ các chuyên gia sửa chữa điện thoại để kiểm tra và thay thế vi trình modem.
Tóm lại, tình trạng mất vi trình modem trên iPhone 7 Plus là một vấn đề khá phổ biến và có thể ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của bạn. Tuy nhiên, với các giải pháp thích hợp và sự trợ giúp từ các chuyên gia sửa chữa điện thoại, bạn có thể giải quyết vấn đề này một cách nhanh chóng và dễ dàng.
Xem thêm: https://chuyentinhoc.com/iphone-7-plus-mat-vi-trinh-modem/